Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

2011 2013

(EO) en kelkaj tagoj estos la datreveno de la komenco de la grandegaj manifestacioj de 2011 (La Indignuloj). kaj neniu estas dormanta. tute ne.

(ES) en unos días es el segundo aniversario del comienzo de las enormes manifestaciones del 2011 (Les Indignés, Los Indignados). y nadie está durmiendo. todo lo contrario.

(EN) in a few days it will be two years since the beginning of the huge manifestations of 2011 (Les 'Indignés', Los Indignados). and no-one is asleep. on the contrary.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου