Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

πασιένσια // πέιΣενς.                                               la cuna de la democracia.
y una de las cunas de la deudocracia, en europa.
                                         necesariamente, la cuna de la Némesis de nuestra era, también.
                  esto no es una frase sentimental. sino una realidad histórica.
                                                                paciencia.

the cradle of democracy.
                                                     and one of the cradles of debtocracy, in europe.
                         necessarily, the cradle of the Nemesis of our era, too.
                                       and this is not a sentimental phrase. it is a historic reality.
                                                                 patience.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου