Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

111111

bottles in the ocean going somewhere... the messages, the people, writers & readers... people using language(s) or language(s) using people... communication and metacommunication among individuals that often/usually/(un)expectedly [prefer to] go preverbal... WE are the ocean, WE are the message, WE are the bottle, Marshall... meanwhile, personal goals & ambitions tend to disagree with the big picture  -that's gone a little dim all of a sudden- or, in the best of cases, care too little, no matter how firmly we believe(?) we're sooo non-racist, ecologically logical, globally aware & politically correct (seriously?), of utmost-est importance (in a multidimensional lolling universe) and, last but not least, humanly human... and humane... and humanists... and humorists... does anyone, especially those involved in linguistic processes, [want to] remember the etymology (ἔτυμον [τὸ] = true) of the word 'humo(u)r'?... ................. OKKKK, six ace day, bye now ----


la lingvoj kaj la komunikado per ili en mondo kiu oftege preferas aliajn vojojn anstataux komuniki, do tiom da blogoj, afisxajxoj, mesagxoj ktp en tiu oceano kiu estas NI (cxar NI estas la oceano kaj la mesagxo kaj la botelo, Marsxal) iras al... ??? ho jes, Cxio sxangxigxas, tio veregas... kaj la tuta homaro iras al nesciita loko, kvankam iuj kredas scii [tamen, ne] dum la similecoj inter homoj ne videblas pro la malsimilecoj de iliaj vivoj: ni forgesas ke ni gravas --kaj en la granda bildo ni neniom gravas, tamen tion ni ankaux forgesas... ;-) booooonege, sesasa tago, gxis ---

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου