Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

racism and immigrants etc. (supplement)

a leader of another country, a country in part european in part asian, has expressed his views on the same subject (the first part, the one about multiculturalism and immigration, is related to this topic) ---

HERE are his thoughts.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου