Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

NOVA EPOKO // A NEW ERALAST NIGHT THE POST DICTATORSHIP (1974-NOW) 'DEMOCRATIC' ERA IN GREECE ENDED.
THE TWO 'MAJOR' PARTIES, AND THEIR DICTATORSHIP, WERE CRUSHED BY THE GREEK PEOPLE'S VOTE, SENDING A CLEAR SIGNAL TO BOTH OF THEM AS WELL AS TO SPECIFIC FOREIGN GOVERNMENTS WHO WOULD LIKE TO SEE A DIFFERENT RESULT.
THERE'S A LONG WAY STILL. WE'LL WALK ALL THE WAY.

LA HIERAUXA ELEKTADO KLARE MONTRIS KE LA GREKA POPOLO DECIDIS PRI SIA ESTONTECO KONTRAUX LA VOLO DE LA DU  I A M  GRANDAJ POLITIKAJ CENTROJ, KIUJ DETRUIS LA NACION, KAJ ALIAJ REGISTAROJ KIUJ ESTIS LABORANTAJ KUN ILI.
NI ANKORAUX HAVAS MULTE POR FARI. KAJ CXIO FARIGXOS.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου