Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

WHEN WE HAVE ECONOMY, WHO NEEDS WEAPONS --- DAY/TAGO 281

as we've said before: the greek tragedy is based on the fact that there are two enemies for the people of Greece, which is also potentially true for any other nation of this world; one enemy is outside; the other enemy is inside ---it is precisely this combination / coexistence that makes nightmares for peoples possible ---

with a whole ocean of information becoming known and visible, the brief explanation of the situation is as follows: specific economic/financial centers and specific governments have been providing huge loans to the country over the past decades, loans accompanied by corrupt deals between the two sides (the second side being those local politicians and companies benefitting from it), loans that BOTH SIDES, it is now evident, knew would be impossible to pay back, so little by little, overtime and --again--  with the exact knowledge of all parties involved, we arrive at a situation like this, where a whole nation is now openly blackmailed, bullied and terrorized by all the institutions it once believed in and trusted:

THE 'IDEAL' OF THE EU, GOVERNMENTS-ALLIES (that aren't) AND ITS OWN POLITICIANS: ALL OF THE ABOVE HAD BEEN PROMOTING THEIR OWN AGENDA FOR MANY YEARS, WHICH COMES DOWN TO TWO THINGS --> 1. ABSOLUTE CONTROL OVER A COUNTRY THAT WAS LED TO ECONOMIC WEAKNESS ON PURPOSE, AND 2. A 21st c. EUROPE THAT OPENLY BETRAYED THE INITIAL IDEAL OF EQUALITY, HUMAN RIGHTS AND COLLABORATION AND TURNED INTO A COLD DICTATORSHIP OF BANKS AND (a couple of) GOVERNMENTS: A EUROPE OF MONEY, A EUROPE OF MASTERS AND SERVANTS, BASICALLY --------

NOTHING WOULD BE / HAVE BEEN POSSIBLE FOR THE INTERNATIONAL MONEY LENDING VULTURES, IF THE LOCAL ELECTED REPRESENTATIVES OF THE NATIONS REMAINED LOYAL TO THE IDEA(L)S OF DEMOCRACY AND THEIR OATHS AND PROTECTED THEIR PEOPLES INSTEAD OF SELLING THEM, THEIR RIGHTS AND THEIR LIVES TO THE INTERNATIONAL BLOODSTAINED SYSTEM. THAT'S IT.

.........................................

just hours ago, the blackmail of the greek minister of finance towards the greek people, with the cutting off of electrical power [for anyone unable / unwilling to pay a specific tax] being used as a threat, came to an end, it seems: after dozens, maybe hundreds, of legal petitions (from legal associations, mayors of greek cities, companies, individual citizens) the Supreme Court gave its verdict: IT IS ILLEGAL AND AGAINST THE CONSTITUTION TO THREATEN WITH CUTTING OFF THE POWER FOR ANY REASON; the same principle was pointed out to the greek government a few weeks ago by a european commissioner, when asked by individual greek citizens/honest politicians, which goes to show how the 'bright' side of our world feels when it sees such unacceptable things happening, and which of course leaves no excuse to the governing mafia --inside or outside of Greece-- whatsoever...

IN BRIEF: THE GREEK MINISTER OF FINANCE, A   P R O F E S S O R   O F   C O N S T I T U T I O N A L   L A W ,   IS ONCE AGAIN THE ONE TO   B R E A K   AND  C R U S H  ALL CONCEPT OF CONSTITUTIONAL LEGALITY, OF  L A W  ITSELF,  AND GETS EXPOSED BY A SUPREME COURT FOR HIS OWN LAW, SO EVERYONE SEES HIS TRUE COLOURS BOTH AS A POLITICIAN IN POWER AND AS A PROFESSOR WHO TEACHES WHAT A CONSTITUTION IS...


this is but a small sample of what we're dealing with... who can believe that even a small part of all this is actually happening?... the deliberate annihilation of this country, at an economic, legal, social, emotional, national and international level is brought about by some of the monsters of the nwo, and being treated like a natural disaster (an earthquake, a tsunami etc.)...


national elections were supposed to take place last Feb 19: we're past that date now, and no-one knows exactly when the criminals will [think about] let[ting] the sovereign people speak; we'll see what happens; one more time: WE'LL SEE WHAT HAPPENS; THE PEOPLE WILL DEFINITELY SPEAK, THOUGH, AND BE HEARD WORLDWIDE. THERE IS   N O   D O U B T   ABOUT THAT.
(EO) mi sxatus sendi dankon al cxiuj kiuj estas legantaj --kaj vi estas multaj-- kaj peti pardonon pro tio, ke miaj esperantaj tekstoj ankoraux ne suficxas, en siaj kvanto, kiel la skribataj angle, sed la kialo estas la ne tiel granda kono de la lingvo; mi esperas povi skribi same en EO kiel en la angla aux aliaj lingvoj ---dume, bonvolu zorgi pri viaj popoloj kaj sercxi la sendependajn inform[il]ojn pri la gxenerala situacio ne nur de Grekujo, sed de la tuta mondo: se ni volas esti vere liberaj, ni devas scii. koran dankon.

(EN) one last comment in EN: i'd like to thank all of you who have been reading this --and there's plenty of you-- and ask you to please care about your own peoples, collecting the independent information and the truth regarding the situation of [not only Greece, but] the whole world; real freedom is supported by knowledge. thank you.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου